จำไม่ได้ว่าเคยอ่านที่ไหน แต่ชอบแนวคิดจัง
เลยขอจดไว้หน่อย กันลืม

วัยรุ่น
มีแรง มีเวลา ไม่มีเงิน

วัยผู้ใหญ่
มีแรง มีเงิน ไม่มีเวลา

วัยชรา
มีเงิน มีเวลา ไม่มีแรง

Comment

Comment:

Tweet

Recommend