วันสิ่งแวดล้อมโลก

posted on 05 Jun 2008 00:30 by oatato in Thoughts

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก

จากการตื่นตัวในวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก อันประกอบด้วยวิกฤตการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น
การขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงมาก รวมทั้งปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลกระทบกับคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดประชุมที่เรียกว่า
"การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" (UN Conferenceonthe Human Environment)
ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้
ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่าง ๆรวมทั้งแผนการดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ นอกจากนั้นยังมีผู้สังเกตการณ์
กว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชน
และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก ซึ่งผลการประชุมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรก
ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การ
สหประชาชาติได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment
Programme) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นและจัดตั้งหน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นในประเทศของตน

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2515 อันเป็นวันเริ่มการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้รับประกาศให้วันที่
5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

คำขวัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก

พ.ศ. 2528 (1985)
เยาวชน ประชากร และสิ่งแวดล้อม
Youth, Population and Environment

พ.ศ. 2529 (1986)
ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
A Tree for Peace

พ.ศ. 2530 (1987)
theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development

พ.ศ. 2531(1988)
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Slogan : When people put the environment first, development will last

พ.ศ. 2532 (1989)
ภาวะโลกร้อน
Global Warming ; Global Warming

พ.ศ. 2533 (1990)
เด็ก และสิ่งแวดล้อม
Children and the Environment (Our Children, Their Earth)

พ.ศ. 2534 (1991)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change : Need for Global Partnership

พ.ศ. 2535 (1992)
Only One Earth : Care and Share

พ.ศ. 2536 (1993)
Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle

พ.ศ. 2537 (1994)
โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน
One Earth, One Family

พ.ศ. 2538 (1995)
ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก
We The Peoples, United for the Global Environment

พ.ศ. 2539 (1996)
รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา
Our Earth, Our Habitat, Our Home

พ.ศ. 2540 (1997)
เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก
For Life one Earth

พ.ศ. 2541(1998)
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
For Life on Earth "Save our Seas"

พ.ศ. 2542 (1999)
รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม
"Our Earth, Our Future...Just Save It"

พ.ศ. 2543 (2000)
ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา
2000 The Environment Millennium : Time to Act

พ.ศ. 2544 (2001)
เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต
CONNECT with the World Wide Web of Life

พ.ศ. 2545 (2002)
ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต
Give Earth a Chance

พ.ศ. 2546 (2003)
รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน
Water - Two Billion People are Dying for it!

พ.ศ. 2547 (2004)
"Wanted! Sea and Oceans - Dead or Live?"
"ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย"

พ.ศ. 2548 (2005)
เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก
GREEN CITIES PLAN FOR THE PLANET!

พ.ศ. 2549 (2006)
เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ
DON'T DESERT DRYLANDS!

พ.ศ. 2550 (2007)
ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง
MELTING ICE-A HOT TOPIC

พ.ศ. 2551 (2008)
ลดวิกฤติโลกร้อน : เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
Co2 Kick the Habit ! Towards a Low Carbon Economy

ข้อมูล: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

. . .

ป.ล. 1
สังเกตุไหมครับ ว่าคำแปล (ในปีหลัง ๆ) ไทยดูเป็นทางการ
และฟังดูน่าเบื่อกว่าภาษาอังกฤษเยอะเลย
ที่เขาเลือกใช้ภาษาสื่อออกมาในแบบตรง ๆ เป็นกันเอง มันดูเป็นการเชิญชวนที่มีความจริงใจมากกว่านะ

ป.ล. 2
วัตถุประสงค์ของวันสิ่งแวดล้อมโลกในขณะนี้ เป็นการชวนให้ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้อยู่กับโลกนี้ต่อไป แต่อาจจะมีสักวันหนึ่งที่เราพูดถึงวันนี้ ในความหมายของการระลึก
ถึงร่องรอยปรากฎอยู่เพียงแต่ในอดีตเท่านั้น

ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กันเราทุกคน ว่าอยากพูดถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้ในลักษณะไหนในอนาคต

ป.ล. 3
วันนี้เรียกว่า World Environment Day คือวันที่ 5 มิถุนายน
ส่วน Earth Day จะเป็นวันที่ 22 เมษายน
อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นวันเดียวกันนะ

ป.ล. 4
อยากให้วันสิ่งแวดล้อมนี้ รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏขึ้นในสังคมมนุษย์ด้วย
เช่น สิ่งแวดล้อมที่ดีในครอบครัว ในสถาบันการศึกษา ในสถานที่ทำงาน และ ... ด้านการเมือง
เพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนั้น ก็เป็นพื้นฐานของการอยู่รอดของมนุษย์ในรุ่นถัดไปด้วยเช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet

หาคำขวัญสิ่งแวดล้อมโลก2009มาให้หน่อยนะ

#14 By top_pop (125.26.55.0) on 2009-05-18 22:44

บอกตรงๆ ผมยังไม่รู้เลยว่าตั้งวันพวกนี้ขึ้นมาแล้วได้อะไร

#13 By โก๋สิจ๊ะ on 2008-06-06 23:39

รุ้สึกถึงอะไรบางอย่าง

อะไรบางอย่างที่มาจากเอ็นทรี่นี้

sad smile sad smile
อะไรน้อ

#12 By non on 2008-06-05 21:21

อืมมม
คำขวัญปีนี้ของไทย.. นอกจากจะยาวแล้ว ยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่ด้วยค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจคนตั้งเลยsad smile

#11 By maebin on 2008-06-05 17:05

คุณปอนครับ
ถ้าเหลืออยู่ป่าเดียว มนุษย์ก็สูญพันธุ์ได้เหมือนกันนะครับ cry

#10 By oatato on 2008-06-05 15:38

World Environment Day หรือ Earth Day
ทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษ์โลกให้เยอะขึ้นbig smile
Hot! Hot! Hot! ปอนก็ยังงงอยู่ครับระหว่าง Earth Day กับวันสิ่งแวดล้อมโลก แต่มันคงคล้ายๆ กันเนอะsad smile

ถ้าอย่างนั้นเราต้องมารักษาป่าเดียวกันไว้ดีกว่านะครับ สิ่งแวดล้อมจะได้ดีอย่างยั่งยืนquestion

#8 By ปอนปอน on 2008-06-05 14:48


พูดถึงชื่อนี่ จับเอาหลายๆวันมารวมกันก็ได้นะครับ มันคล้ายๆกัน

#7 By :: KinG MoJi :: on 2008-06-05 12:57

big smile บางอันก็โอเคนะ คิดเล่นๆ นะ ว่าแต่ถ้าจะให้แปลแบบให้น่าเชิญชวน

มันจะออกมาแบบไหนละ อยากชม
question

#6 By ตุ้มเป๊ะ on 2008-06-05 12:27

รักโลก รักษาสภาพแวดล้อมกันbig smile

#5 By Meowzilla Zilla on 2008-06-05 11:08

ไม่เป็นทางการเดี๋ยวไม่เท่มั้งครับopen-mounthed smile
...

ยังเคยสงสัยเหมือนกันค่ะ
ว่าเพิ่งจะมีวัน Earth Day ไปไม่นาน
แล้วยังมีวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกหรือ ...

แต่ ก็ชอบค่ะ
ชอบให้เตือนกันไว้บ่อยๆ
มีกิจกรรมในเรื่องเหล่านี้มากๆ

.. โลกของเรา เราไม่รักษา แล้วใครจะมาดูแลให้ ..

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีค่ะbig smile big smile big smile

#3 By กะจิ๋วหลิว on 2008-06-05 08:02

big smile

#2 By # li DarK_SpritE il # on 2008-06-05 06:09

แหม ได้ตุ๊กตาแล้วโชว์ใหญ่เลยน้าาา

ของเราเมื่อไหร่จะได้หว่า สั่งกับเว็บบูม embarrassed

#1 By ตุ้ย since 2006 on 2008-06-05 01:09

Recommend