ปริมาณตรรกะ

posted on 23 Mar 2012 01:21 by oatato in Thoughts
ตรรกะของมนุษย์นั้นมีปริมาณจำกั
เหมือนแบตเตอร์รี่ของสมาร์ทโฟนในยุคนี้

หากเราใช้มันไปกับบางเรื่องมากเกินไป
เราจะไม่เหลือมันพอสำหรับทุกสิ่งที่จะเข้ามา

ดังนั้นจงรักษาสมดุลของตรรกะ
ให้เหมาะสมและเพียงพอกับทุกการตัดสินใจ

อย่างน้อยก็จนกว่าเราจะหาวิธี recharge มันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง

Comment

Comment:

Tweet

บางทีสิ่งไหนไม่จำเป็นก็จงลบมันออกไป

#1 By K ToKa on 2012-03-23 11:02

Recommend