มนุษย์ 2 มิติ

posted on 17 Apr 2012 22:53 by oatato in Thoughts
ปัญหาต่าง ๆ ก็เปรียบเสมือนกับเกมเขาวงกต
ที่ถูกวาดอยู่บนระนาบ 2 มิติ (ระนาบ x-y)

การไม่เข้าใจภาพรวม ก็เหมือนกับการยึดตัวเองติดอยู่บนระนาบนั้น
การแก้ไขปัญหาจะยุ่งยากมากน้อยก็ขึ้นกับขนาดพื้นที่ของเขาวงกตที่ติดอยู่
ประสบการณ์ของบุคคลเป็นสิ่งจำเป็น อาจต้องอาศัยโชคชะตาในบางครั้ง

บางคนอาจเห็นวิธีใหม่ ๆ ที่จะย้ายยกมุมมองหนีออกจากระนาบแบน ๆ นั้นขึ้นไป
สู่มิติที่สูงกว่า (แกน z) เพื่อที่จะสามารถหาระยะความสูงที่เหมาะสมในการมอง
เห็น 'ภาพรวม' ของปัญหาทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจ ซึ่งนั่นช่วยให้เราหาแนวทาง
แก้ไขได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้อง

จะมีกี่คนที่จะมองเห็นมิติที่สูงกว่านั้น และรู้จักใช้มันในการจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ

จะมีกี่คนที่ยึดติดกับระนาบเดิม และเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในระนาบนั้นตลอดไป
และกลายเป็น 'มนุษย์ 2 มิติ' ไปตลอดกาล
Tags: 2d, man 3 Comments

Comment

Comment:

Tweet

มันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับมัน และแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน

คนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ย่อมรู้ดีว่า ควรจะทำยังไงต่อไป

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#3 By K ToKa on 2012-04-18 01:03

ถ้าเราสามารถแก้ไขโจทย์ 2 มิติให้ผ่านไปได้
โจทย์ 3 มิติ ก็จะเป็นสเตจถัดไปให้เราค้นหาคำตอบครับ

#2 By oatato on 2012-04-18 00:14

ถ้าเขาวงกตนี้ มี 3 มิติละ ?
ต้องฝึกพลังจิตจนสามารถเข้าถึงมิติที่สูงกว่านั้นได้เชียวนะ บ

#1 By ศรี on 2012-04-17 23:32

Recommend