อดีต คือนามธรรมที่เคยเป็นรูปธรรมมาก่อน
ปัจจุบัน คือรูปธรรมที่กำลังจะกลายเป็นนามธรรม
อนาคต คือนามธรรมที่รอการกลายเป็นรูปธรรม
 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

Comment

Comment:

Tweet

ชัดเจนครับ

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By K ToKa on 2012-10-18 01:31

Recommend