พันธนาการ

posted on 19 Feb 2013 23:51 by oatato in Thoughts
มนุษย์ส่วนใหญ่มักถูกกักขังอยู่ในรั้วที่มองไม่เห็น
 
เพียงแต่รั้วของแต่ละคนนั้นมีรูปแบบและขอบเขตที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน
 
มีบางคนที่สามารถรับรู้ถึงขอบเขตของพันธนาการนั้น และสามารถปีนหนีออกมาได้
 
แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ปีนออกมา เพราะไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเจอกับอะไร
 
สุดท้ายก็ยอมทนทุกข์อยู่ภายในล้อมรั้วสมมตินั้นเพื่อ แลกกับความปลอดภัย
 
หมดสิ้นโอกาสไขว่คว้าอิสรภาพที่ไม่เคยได้ลิ้มลอง

Comment

Comment:

Tweet

เราอยู่ในนั้นเพราะกลัว
แต่เรากลัวเพื่อความปลอดภัยหรือเพราะไม่กล้ากันแน่

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#2 By K ToKa on 2013-02-24 23:13

ยากที่จะเอาชนะใจตัวเอง ก้าวออกมาจากความกลัว

#1 By Tammy on 2013-02-20 01:24

Recommend