คนเปลี่ยนตามอะไร

posted on 05 Oct 2016 10:33 by oatato in Messages

กลับมาดูเนื้อหาเก่า ๆ ความทรงจำเก่า ในบล็อกเก่า ๆ ดั้งเดิมแห่งนี้

รู้สึกราวกับว่าเป็นบทความที่คนอื่นเขียน เหมือนไม่ใช่ตัวเราในปัจจุบัน

 

นี่แหล่ะ ความเป็นรูปธรรมของ "เวลา" ที่ผ่านการมองเห็นแบบหนึ่ง

กาลเวลาที่ผ่านไป มักจะพบการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ คน

แต่การเปลี่ยนแปลงของคนต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากเวลา

ความจริงคือ เค้า "เรียนรู้" จากสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละหนึ่งหน่วยเวลาที่เพิ่มขึ้น

 

ถึงตัวเลขนับวันเวลามันจะเปลี่ยนไปไม่เคยซ้ำเดิม

แต่แนวทางการเลื่อนไหลของมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งนานแล้ว

หมายเหตุ: แต่อย่าไปพูดเรื่องนี้ใกล้หลุมดำก็พอ เพราะมันอาจไม่จริง

 

Comment

Comment:

Tweet

นั่นน่ะสิเราเขียนอะไรลงไป

#1 By ปอนปอน on 2017-02-06 23:42

Recommend