Thoughts

จังหวะ

posted on 29 Jul 2014 22:04 by oatato in Thoughts
ความเหมือนของการไขว่คว้าหาสิ่งที่ปรารถนา
กับ การหลบหนีให้พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

เรามักจะไม่สามารถทำตามนั้นได้ในบัดดล
หรือไม่เป็นผล จนบางครั้งอาจหมดความหวัง

นั้นอาจเป็นเพราะความคาดหวังส่วนตัวของเรา
เป็นตัวเร่งจังหวะให้มันเร็วจนเกินจริงไปก็ได้
 
ทุกโอกาสนั้นมีจังหวะที่ถูกต้องของมัน บ้างก็ช้า บ้างก็เร็ว
ถ้าเข้าใจและปรับจังหวะของความคาดหวังให้เหมาะสม

แล้วพยายามเดินไปข้างหน้าต่อไปให้ได้ก็แล้วกัน

นิสัยของโชคชะตา

posted on 21 Jul 2014 01:17 by oatato in Thoughts
ถ้าโชคชะตามีนิสัยเหมือนคน ก็คงเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน แต่กลับไม่น่าคบ
. . . เพราะชอบเล่นตลกกับชีวิตคนอื่น และมักไม่ค่อยถูกเวลาเท่าไหร่

ไฟ

posted on 26 Aug 2013 23:13 by oatato in Thoughts
เปลวไฟ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน
 
หริอใช้เผาผลาญตัวเองและสิ่งรอบข้างให้มอดไหม้
 
มันก็ขึ้นอยู่กับเรา ว่าจะเลือกใช้มันอย่างไร
 
. . .
 
ไฟที่ลุกโชนในใจเราก็คงไม่ต่างกัน

พันธนาการ

posted on 19 Feb 2013 23:51 by oatato in Thoughts
มนุษย์ส่วนใหญ่มักถูกกักขังอยู่ในรั้วที่มองไม่เห็น
 
เพียงแต่รั้วของแต่ละคนนั้นมีรูปแบบและขอบเขตที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน
 
มีบางคนที่สามารถรับรู้ถึงขอบเขตของพันธนาการนั้น และสามารถปีนหนีออกมาได้
 
แต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ปีนออกมา เพราะไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเจอกับอะไร
 
สุดท้ายก็ยอมทนทุกข์อยู่ภายในล้อมรั้วสมมตินั้นเพื่อ แลกกับความปลอดภัย
 
หมดสิ้นโอกาสไขว่คว้าอิสรภาพที่ไม่เคยได้ลิ้มลอง

ช่วงเวลาระหว่าง

posted on 25 Oct 2012 23:12 by oatato in Thoughts
คนเรามักจดจำเรื่องราวได้ดีตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด
แต่เรื่องราวความเป็นมาระหว่างทางมักถูกลบเลือนไปอยู่เสมอ
 
สุดท้ายเราก็มานั่งตกใจกับความเปลี่ยนแปลง
พร้อมกับอุทานออกมาว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
แล้วก็พยายามรื้อฟื้นเรื่องราวระหว่างกลางนั้น
เก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาออกมาจากความทรงจำ
 
โดยอาจไม่สนใจกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนั้นอีกเลย

Recommend